مدیریت management
ارسال‌شده در:پایان نامه » علوم انسانی » رشته مدیریت » کارشناسی ارشد

ارزیابی ریسک زنجیره تامین در صنعت لوازم خانگی استان تهران با استفاده از روش ترکیبی دلفی و تصمیم گیری چند معیاره پایان نامه حاضر با عنوان ارزیابی ریسک زنجیره تامین در صنعت لوازم خانگی استان تهران با استفاده از روش ترکیبی دلفی و تصمیم گیری چند…

ارسال‌شده در:پایان نامه » فنی و مهندسی » رشته فناوری اطلاعات

ارزیابی تجربه كاربری در طراحی وب سایت با استفاده از روش ANP مطالعه موردی: 5 نمونه وب سایت تجارت الكترونیك پایان نامه ارزیابی تجربه كاربری در طراحی وب سایت با استفاده از روش ANP . پژوهش حاضر مبتنی بر بررسی تجربه کاربری وب‌گاه ها است. با…

مدیریت management
ارسال‌شده در:پایان نامه » علوم انسانی » رشته مدیریت » کارشناسی ارشد

ارزیابی تأثیر استفاده از نوع کانال توزیع بر تنظیم قیمت کالا (مطالعه موردی: شرکت های تولید کننده مواد لبنی در استان گیلان) ارزیابی تأثیر استفاده از نوع کانال توزیع بر تنظیم قیمت کالا مطالعه موردی شرکت های تولید کننده مواد لبنی در استان گیلان. بسیاری…

ارسال‌شده در:پایان نامه » علوم انسانی » رشته مدیریت » کارشناسی ارشد

ارزیابی پایداری در زنجیره تأمین در صنعت تولید فرآورده های لبنی استان مازندران ارزیابی پایداری در زنجیره تأمین در صنعت تولید فرآورده های لبنی استان مازندران. از جمله زنجیره های تأمین پیچیده با خصوصیات ویژه که به سختی می توان آن ها را با سیستم…

ارسال‌شده در:پایان نامه » علوم انسانی » رشته مدیریت » کارشناسی ارشد

ارزیابی عوامل استقرار مدارس هوشمند از دیدگاه مدیران و دانش آموزان مقطع دوم متوسطه کاشان و آران وبیدگل مدرسه هوشمند مدرسه‌ای فیزیکی است و کنترل و مدیریت آن، مبتنی بر فناوری کامپیوتر و شبکه انجام می‌گیرد و محتوای اکثر دروس آن الکترونیکی و سیستم ارزشیابی…

ارسال‌شده در:پایان نامه » علوم انسانی » رشته مدیریت » کارشناسی ارشد

ارتباط هوش هیجانی (EQ) با تعارضات سازمانی در کارکنان بیمارستان های شهرستان نیشابور با تأکید بر تعارضات بین فردی در تحقیق ارتباط هوش هیجانی (EQ) با تعارضات سازمانی در کارکنان بیمارستان های شهرستان نیشابور با تأکید بر تعارضات بین فردی به بررسی رابطه ی مولفه…

ارسال‌شده در:پایان نامه » علوم انسانی » رشته مدیریت » کارشناسی ارشد

ارتباط فرایند مدیریت دانش و فشار روانی کارکنان بانک ملت شهر تهران پایان نامه ارتباط فرایند مدیریت دانش و فشار روانی کارکنان بانک ملت شهر تهران است. شرایط ناشی از تأثیر مشاغل بر افراد و تغییرات درونی كه آنان را به انحراف از كنش معمولی…

مقاله مدیریت
ارسال‌شده در:پایان نامه » علوم انسانی » رشته مدیریت » کارشناسی ارشد

ارتباط بین توانمند سازی سازمانی با حکمرانی خوب در بیمه ایران (مطالعه موردی بیمه ایران استان تهران) ارتباط بین توانمند سازی سازمانی با حکمرانی خوب در بیمه ایران (مطالعه موردی بیمه ایران استان تهران). توانمندسازی منابع انسانی به عنوان یک رویکرد نوین، در صددفراهم کردن بسترها…

ارسال‌شده در:پایان نامه » علوم انسانی » رشته مدیریت » کارشناسی ارشد

ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان هدف اصلی پژوهش بررسی رابطه بین میزان اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی کارکنان شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان بود. تحقیق حاضر از حیث هدف کاربردی و از حیث ماهیت…

ارسال‌شده در:پایان نامه » علوم انسانی » رشته مدیریت » کارشناسی ارشد

ارائه مدلی برای ارزیابی و انتخاب پیمانکاران با استفاده از روشهای چند معیاره فازی (مطالعه موردی: شهرداری های استان آذربایجان غربی) ارائه مدلی برای ارزیابی و انتخاب پیمانکاران با استفاده از روشهای چند معیاره فازی مطالعه موردی: شهرداری های استان آذربایجان غربی. در کسب و کار…